Ściany szczelinowe - Konstrukcja

Etapy wykonywania ściany szczelinowej

MURKI PROWADZĄCE
Platforma robocza musi się znajdować co najmniej 1.5m nad poziomem wody. Ścianki (murki) prowadzące mają głębokość 1-1.5m i są trochę szersze niż planowana ścianka szczelinowa. Najczęściej wykonywane są z betonu.

Spełniają one kilka funkcji:

  • wyznaczają położenie ściany szczelinowej, zapewniają odniesienie sytuacyjne i wysokościowe;
  • służą jako oparcie dla ograniczników i siatek zbrojenia;
  • zapewniają początkową wysokość słupa płuczki przy rozpoczynaniu wykopu;
  • zapewniają stateczność ścian transzei (wykopu).

WYKOP

Można używać sprzętu różnego typu, w zależności od warunków gruntowych i wymogów projektu: chwytaka na kolumnie lub na linach, KS-3000 lub hydrofrezu.

Szerokość wykopu może się zmieniać od 0.52m. do 1.52m., przy czym typowe grubości to: 0.62, 0.82 i 1.02m.
Przeciętnie osiąga się głębokości od 35 do 50m. Hydrofrez pozwala na zagłębienie się nawet do 150m.

Cały cykl przebiega na przemian: między sąsiednie panele wprowadzone w pierwszym przejściu wprowadzane są tzw. panele wtórne. Długość paneli może wynosić od 2 do 20m., przeciętnie mieszczą się między 5 a 6m.

POŁĄCZENIA

W większości przypadków korzysta się albo z obudów końcowych albo połączeń typu Stopsol, które są usuwane po zabetonowaniu paneli pierwotnych. Za pomocą Hydrofrezu można również wykonać krótkie panele wtórne, których końce, po sfrezowaniu betonu sąsiednich paneli pierwotnych, tworzą bezpośrednie połączenia betonowe.
element stopsol w środkowej części zdjęcia

WPROWADZANIE ZBROJENIA

Aby umożliwić swobodny przepływ betonu, poziome i pionowe pręty zbrojenia muszą być oddalone od siebie o 10 do 15 cm.

Celem zapewnienia niezbędnego otulenia zbrojenia, klatki są około 10 cm węższe niż ścianka. Urządzenia centrujące (rolki, rury, ślizgi) i osprzęt montażowy (zesztywnienia, pierścienie, pętle) używane są do manewrowania i wprowadzania klatek do otworu.

BETONOWANIE

Nigdy nie wibruje się betonu używanego do formowania ścianek szczelinowych betonowanych na mokro. Beton wprowadzany jest przez jednen lub kilka lejów rurowych. Pod żadnym pozorem nie wolno przerywać betonowania - musi ono być wykonane w jednym podejściu, z wykorzystaniem wysokowydajnego węzła betoniarskiego. Często używa się opóźniaczy wiązania betonu. Zazwyczaj do betonowania paneli dłuższych niż 5-6 m niezbędne są 2 lub 3 leje rurowe.

KONTROLA JAKOŚCI

W każdej fazie wykonywania ścianki szczelinowej musi być zapewniona kontrola jakości:

  • wykop: jakość płuczki, dokładność pionowania otworu i jego szerokość;
  • dokładność położenia klatek zbrojeniowych w otworze;
  • betonowanie: jakość betonu (opad stożka) i objętość w odniesieniu do pozostałej głębokości ;

Charakterystyka betonu na ścianki szczelinowe

Typowy zarób na 1 m3
Kruszywo grysowe 0-5mm 900- 950 kg
5-25mm 900- 950 kg
Cement Portland 45 350- 400 kg
Woda 200 l


Opóźniacze wiązania używane są ilekroć betonowanie ma trwać powyżej kilku godzin.
- ciągłość: właściwe zamki pomiędzy naprzemianległymi panelami (pierwotnymi i wtórnymi).
 
 

Kontakt

Soletanche Polska Sp z o.o.

ul. Jana Kochanowskiego 49a
01-864 Warszawa

BIURO ZARZĄDU

tel.: (+48 22) 639-74-11 -14
fax: (+48 22) 639-87-07

BIURO PROJEKTOWE

tel.: (+48 22) 639-74-11 -14
fax: (+48 22) 639-87-07

email: office@soletanche.pl