Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest priorytetowym celem na wszystkich budowach prowadzonych przez Soletanche Polska.

Ze względu na bardzo duże ryzyko występowania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu bardzo dbamy o to, aby mieć świetnie przeszkoloną kadrę potrafiącą sprawnie udzielić pierwszej pomocy, zawracamy również szczególną uwagę na to, aby unikać sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które najczęściej są wynikiem podejmowania rutynowych czynności. W związku z tym nieustannie monitujemy poziom bezpieczeństwa zaczynając od projektowania, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu prac planowo wykonawczych.

Regularnie prowadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, rotacyjnie wyznaczamy osobę odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem. Place budów są opatrzone specjalistycznymi tablicami informującymi o potencjalnym niebezpieczeństwie i zakresie koniecznych działań w przypadku sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.

Pracownicy są wyposażeni w wysokiej jakości odzież ochronną zgodną z obowiązującymi normami.

Soletanche Polska na bieżąco monitoruje wszystkie aktualnie realizowane projekty pod kątem bezpieczeństwa pracy. Wszystkie nieprawidłowości są usuwane a ewentualne niedociągnięcia szczegółowo analizowane i rozwiązywane z najwyższą starannością.

 

 

 

 

 

 

 

Zapytaj o ofertę