Etyka biznesu

 

Firma Soletnche Polska prowadzi działalność biznesową zgodną z polskim i międzynarodowym prawem.
Jako część ogólnoświatowej organizacji, jak też ze względu na wyznawane wartości w pełni akceptujemy treść międzynarodowych dokumentów regulujących wspólne oraz lokalne przepisy prawa pracy i wolności osobistych.
W pełni respektujemy zalecenia organizacji pracy, Deklaracje Praw Człowieka oraz podstawowych wolności gwarantowanych przez konstytucję i oficjalne regulacje z zakresu rzeczonego tematu.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z wewnętrznym dokumentem regulującym zasady etyki biznesu i reguł obowiązujących w firmie. Treść dokumentu została opracowana globalnie przez grupę Vinci w którym szczegółowo określono prawa i obowiązki pracowników grupy.
W celu pokazania pełnego obrazu wartości Soletanche Polska również zachęcamy naszych partnerów biznesowych do zapoznania się z treścią regulacji.

Nasze dokumenty wewnętrzne zawierają szczegółowe przepisy m.in. w zakresie równego traktowania wszystkich pracowników, unikania dyskryminacji na tle religijnym, rasowym, równości, mobbingu i zapobiegania korupcji i innych czynników istotnych ze względów osobistych, które są ważne dla każdej osoby chcącej podjąć pracę w szeregach Soletanche, jak też dla wszystkich obecnie zatrudnionych.

Ewentualne zgłoszenia naruszenia powyższych praw są kierowane do zespołu kadr, który ma zadanie szczegółowo przeanalizować wnioski i podjąć działania naprawcze.

 

Zapytaj o ofertę