Panele TRENCHMIX

Panele TRENCHMIX wykonywane są przy pomocy mieszadła łańcuchowego (trencher). W trakcie pracy maszyny następuje proces ciągłego niszczenia struktury gruntu z jednoczesnym podawaniem spoiwa (np. zawiesiny bentonitowej) w efekcie czego powstaje nieprzerwana przegroda o grubości ok. 40 cm z jednorodnego kompozytu o właściwościach ograniczających filtrację.

Jakość wykonanego panelu i uzyskanie wysokich parametrów zapewniona jest przez dostosowanie prędkości mieszania, ilości podawanego spoiwa oraz prędkości poruszania się maszyny w stosunku do warunków gruntowych.

Przesłony wykorzystywane są przy uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczaniu obszarów wysypisk śmieci a także jako liniowe elementy wzmocnienia podłoża.