W ramach inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci komunikacyjnej miejskiej i międzymiastowej oferujemy wykonanie konstrukcji żelbetowych oraz dostarczenie kompleksowych rozwiązań posadowienia obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej.

W ramach naszych prac realizujemy wiadukty i mosty w ciągu dróg ekspresowych, autostradowych oraz lokalnych, a także tunele w wykopie otwartym które z powodzeniem wykonujemy w gęstej zabudowie miejskiej.

Mamy za sobą takie realizacje jak Węzeł Konotopa [S8] i Węzeł Lotnisko [S2] w Warszawie oraz tunel w ciągu Trasy WZ w Łodzi.

Zapytaj o ofertę