Kotwy gruntowe

Kotwy są najbardziej rozpowszechnionym i sprawdzonym sposobem zapewnienia stateczności obudów głębokich wykopów. Mają za zadanie przeniesienie sił poziomych z obudowy wykopu [ściana szczelinowa, palisada, ściana berlińska] na grunt poza klinem odłamu.

Kotwy wykonuje się poprzez wiercenie w rurze obsadowej [średnica max. 200mm] pod osłoną płuczki cementowej. Następnie instaluje się zbrojenie [cięgna stalowe lub żerdzie] łączące obudowę wykopu z częścią nośną kotwy czyli buławą. Powstaje ona w wyniku iniekcji zaczynu cementowego przez rurki iniekcyjne montowane wraz ze zbrojeniem.

Kotwa gruntowa przenosi siłę od konstrukcji za pomocą głowicy i oczepu stalowego.