Jet Grouting

Iniekcja strumieniowa (Jet Grouting) jest jedną z technologii mieszania wgłębnego gruntu ze spoiwem cementowym.

Cały proces polega na wprowadzenie w podłoże obrotowej głowicy przez którą podawany jest zaczyn pod wysokim ciśnieniem (20-40 MPa). Strumień zaczynu niszczy strukturę gruntu i miesza się z cząstkami gruntu. Po związaniu tworzy się homogeniczna mieszanina o parametrach wytrzymałościowych wyższych niż rodzime warstwy podłoża, tzw. cementogrunt.

Technologia pozwala na, na wykonanie kolumn o średnicy powyżej 1500mm oraz elementów o kształcie wycinka koła.