Wolontariat pracowniczy i zaangażowanie społeczne

Odpowiedzialnie budujemy markę firmy, dlatego chcemy, aby Soletanche Polska wychodziło poza biznesowe ramy i docierało do osób i podmiotów prywatnych którym możemy zaoferować pomoc. Chętnie dzielimy się wiedzą, umiejętnościami i zasobami angażując się w ważne społecznie inicjatywy.

W ramach działalności społecznej w której promujemy odpowiedzialny sukces zaangażowaliśmy się już w takie inicjatywy jak:

 

Zapytaj o ofertę