Przesłona DSM

Technologia DSM (deep soil mixing) polega na mieszaniu gruntu ze spoiwem którego efektem jest kolumna z kompozytu cząstek gruntu wymieszanych ze spoiwem zapewniających znaczny wzrost szczelności.

Kolejne kolumny wiercone są tak, aby nachodziły na wcześniej wykonane, dzięki czemu powstaje jednorodna przesłona o podwyższonych parametrach przeciwfiltracyjnych. W trakcie procesu produkcyjnego następuje stała kontrola i zapis takich danych jak objętość podawanej mieszanki spoiwa, głębokość pogrążenia mieszadła i ilość cykli mieszania.