Barety

Bareta to żelbetowy panel wykonywany w gruncie o przekroju prostokątnym i znacznej głębokości [pojedyncza sekcja ściany szczelinowej lub dwie sekcje przecinające się]. W związku ze swoim kształtem i dużą powierzchnią kontaktu z otaczającym gruntem pozwala na przenoszenie dużych obciążeń pionowych i poziomych z konstrukcji obiektu. Wykorzystywana jest do posadowienia budynków wysokościowych i wymagających obiektów inżynierskich.

Barety wykonujemy w tej samej technologii co ściany szczelinowe czyli wąskoprzestrzennego wykopu stabilizowanego przez zawiesinę bentonitową.