Jedną z naszych specjalizacji są technologie uszczelniania gruntu [sol – grunt, etanche – szczelny] zapobiegające filtracji wód gruntowych.

Oferujemy specjalistyczne prace geotechniczne polegające na wgłębnym mieszaniu gruntu rodzimego z zawiesinami bentonitowymi lub cementowymi dzięki którym zmniejsza się współczynnik filtracji gruntu.

Nasze technologie wykorzystywane są min. w ramach modernizacji hydrotechnicznych budowli przeciwpowodziowych lub zabezpieczania obszarów składowisk odpadów komunalnych a także przy realizacji części podziemnych obiektów kubaturowych.

Zapytaj o ofertę