Środowisko naturalne

Specjalistyczne prace wykonywane przez Soletanche Polska mają wpływ na środowisko naturalne i otaczającą teren budowy tkankę miejską.

Mamy pełną świadomość odpowiedzialności jaka spoczywa na nas w związku z oczekiwaniami naszych Klientów, dlatego też chcąc dostarczyć najwyższą jakość usług zawsze dbamy o to, aby były one spójne z regulacjami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

W celu dostarczenia kompleksowych rozwiązań systematycznie uzupełniamy wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego poprzez szkolenia i specjalistyczne materiały promowane wewnętrznie, w których kładziemy duży nacisk na wiedzę związaną ze zużyciem surowców naturalnych, redukcję gazów cieplarnianych energii czy wody podkreślając jak duże znaczenie ma świadome gospodarowanie naturalnymi zasobami w perspektywie przyszłości.

Stałemu monitoringowi poddajemy również nasz park maszynowy i flotę samochodową, w celu dostosowania sprzętu do obowiązujących norm i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Zapytaj o ofertę