Pale prefabrykowane

Pale prefabrykowane to technologia wykonania pali przemieszczeniowych polegająca na udarowym wbijaniu pala żelbetowego o przekroju kwadratowym.

Pale wykonywane są w zakładzie prefabrykacji a następnie przywożone w całości na plac budowy. Dzięki temu rozwiązaniu ogranicza się ilość maszyn wymaganych do realizacji i skraca się ogólny czas pracy.

W trakcie wbijania grunt spod pala jest przemieszczany na boki dogęszczając strefę kontaktu gruntu z pobocznicą polepszając parametry wytrzymałościowe i redukując do zera urobek.

Wykonujemy pale prefabrykowane o wymiarach: 25x25, 30x30, 45x45cm.