Palisada

Palisada to konstrukcja złożona z wykonanych jeden obok drugiego pali wierconych. Efektem prac jest pionowa ściana wykorzystywana na przykład jako zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem się gruntu i ograniczająca napływ wód gruntowych. Stateczność palisady zapewniana jest przez rozpory stalowe lub kotwy gruntowe.

W związku z małym wymiarem pojedynczego elementu możliwe jest wykonanie palisady o bardzo skomplikowanych kształtach dostosowanych do obrysu budynku.

Palisady wykonujemy z pali wierconych CFA oraz kolumn DSM.