Przesłony kopane

Przesłony kopane wykonywane są w technologii wykopu wąskoprzestrzennego poprzez wydobywania urobku przy pomocy chwytaka [hydraulicznego lub mechanicznego]. Wraz z postępem wykopu sekcja przesłony zostaje wypełniona zawiesiną bentonitową zabezpieczającą ściany wykopu przed osuwaniem się do jego wnętrza. Po wykopaniu wykopu na projektowaną głębokość pozostawia się zawiesinę bentonitową do stężenia i uzyskania właściwości uszczelniających. Kolejne sekcje kopane są naprzemiennie tak, aby w efekcie końcowym uzyskać ciągłą przesłonę ograniczającą filtrację wody.