Soletanche w Polsce wzorem innych firm z Grupy chce propagować budownictwo podziemne jako zbilansowany sposób realizacji celów wymaganych przez współczesne społeczeństwo i nowoczesne aglomeracje miejskie.

Naszym zdaniem połączenie możliwości przeniesienia obiektów użyteczności publicznej, jak garaże i systemów zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejskiego pod ziemię pozwoli na rozwój infrastruktury bez szkody w postaci zajmowania przestrzeni miejskiej.

Soletanche oferuje kompleksową realizacje wolnostojących parkingów podziemnych i zbiorników wód opadowych zaczynając od studium wykonalności przez oszacowanie kosztów, wykonanie projektu po realizację i oddanie do użytku.

Zapytaj o ofertę