Krakowski Szybki Tramwaj Etap IV

Krakowski Szybki Tramwaj Etap IV będzie nową dwutorową linią tramwajową, która połączy dzielnice mieszkaniowe położone w północnej części Krakowa z centrum miasta. Całkowita długość linii tramwajowej wynosi 4,5 kilometrów, z czego 1,23 km stanowić będzie tunel podziemny. Zakres prac Soletanche Polska obejmuje wykonanie ścian szczelinowych o długości około 2,5 tys. metrów i maksymalnej głębokość 21 metrów. – Z technicznego punktu widzenia najciekawszym zadaniem podczas realizacji czwartego etapu inwestycji jest prowadzenie prac fundamentowych pod czynną Estakadą im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego – mówi Justyna Żabka, Kierownik Projektu w Soletanche Polska.


Generalnym wykonawcą IV Etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) jest firma GÜLERMAK.

 

Główny zakres prac Soletanche Polska obejmuje wykonanie ścian szczelinowych na odcinku tramwajowego tunelu podziemnego oraz na podziemnych stacjach pasażerskich: Rondo Polsadu i Rondo Młyńskie. Ściany szczelinowe zostały zaprojektowane z myślą o różnym przeznaczeniu. Przede wszystkim mają stanowić docelową obudowę tunelu podziemnego i docelową konstrukcję podziemnych przystanków (stacje oraz wejścia do nich). Ponadto, w niektórych miejscach ściany szczelinowe pełnia funkcję obudowy i w ten sposób zabezpieczają wykop na czas trwania prac.


Soletanche Polska rozpoczęło głębienie ścian szczelinowych od stacji Rondo Polsadu z początkiem października 2023 r.


– Nasz Zespół wykonuje ściany szczelinowe o długości 2,5 tys. metrów i maksymalnej głębokości 21 metrów. Ich grubość zależy od wielkości obciążeń i wynosi 60 centymetrów, 80 centymetrów, lub 1 metr. Najgrubsze ściany szczelinowe zaprojektowano w części stacja Rondo Młyńskie – wyjaśnia Justyna Żabka, Kierownik Projektu w Soletanche Polska.

 Najciekawsze rozwiązania geotechniczne


Budowa IV Etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju jest skomplikowanym przedsięwzięciem, ponieważ realizowana jest w strefie mieszkalnej z wieloma obiektami biurowymi, sklepami i rozbudowaną infrastrukturą transportową o dużym natężeniu ruchu.


Soletanche Polska prowadzi aktualnie jedne z najtrudniejszych prac – realizacja ścian szczelinowych pod czynną Estakadą im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego.


– Estakada znacząco ogranicza skrajnię, czyli wolną niezabudowaną przestrzeń, która umożliwia kadrze swobodne prowadzenie prac budowlanych przy użyciu dużych i ciężkich maszyn. Wysokość od poziomu terenu do spodu dźwigarów Estakady wynosi zaledwie 7 metrów. Żeby móc wykonywać w tym miejscu ściany szczelinowe o grubości 80 centymetrów oraz głębokości dochodzącej do 21 metrów musieliśmy sprowadzić specjalistyczny sprzęt z Francji oraz z Niemiec – wyjaśnia Justyna Żabka z Soletanche Polska.

 

 

Soletanche Polska realizuje ściany szczelinowe w sąsiedztwie fundamentów wiaduktu. Głębienie odbywa się w sposób ograniczający do minimum wpływ prowadzonych prac na posadowienie Estakady.


– Pod Estakadą wykonujemy sekcje o dużo mniejszych gabarytach niż przy standardowych ścianach szczelinowych. Wymiary standardowej sekcji wynoszą od 6,5 do 9,5 metrów długości, natomiast ta pod krakowskim wiaduktem ma zaledwie około 3 metry długości. Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności konstrukcji wiaduktu – podkreśla Kierownik Projektu w Soletanche Polska.

 


Monitoring wiaduktu


Estakada oraz pobliskie budynki są poddane specjalistycznemu monitoringowi marki Sixense. Technologia umożliwia sprawdzanie stanu i zachowań pracy konstrukcji, infrastruktury oraz jej otoczenia.


– W budowanych przez nas ścianach szczelinowych zamontowaliśmy inklinometry, które umożliwiają prowadzenie pomiarów przemieszczeń poziomych monitorowanej konstrukcji. Pozwala to na wczesne podejmowanie określonych przedsięwzięć, w celu przeciwdziałania powstającym zagrożeniom – wyjaśnia Justyna Żabka.

 

 


Transport publiczny a doświadczenie Soletanche


– Kontrakty związane z transportem publicznym otwierają przed nami ogromne możliwości. Nie tylko stwarzają one szansę na rozwój naszej działalności, ale także doskonale wpisują się w naszą strategię dbałości o środowisko. Transport publiczny jest kluczowym elementem kształtowania zrównoważonego rozwoju miast i regionów. Realizacja projektów w tym obszarze to również wyraz naszego zaangażowania w kwestie społeczne i ekologiczne. Na potrzeby tego typu zadań poszukujemy i proponujemy rozwiązania geotechniczne, które nie tylko przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, ale także będą sprzyjać ochronie środowiska naturalnego – podkreśla Hubert Tomczak, Dyrektor Zarządzający w Soletanche Polska.


Soletanche Polska posiada bogate doświadczenie w realizacji inwestycji wspierających rozwój publicznego transportu zbiorowego. Firma wykonała obudowy wykopów w technologii ścian szczelinowych dla stacji i tuneli szlakowych na pierwszej linii warszawskiego metra (stacje: Młociny, Stare Bielany, Słodowiec) oraz na drugiej linii (stacje: Bródno, Kondratowicza). W przypadku tej ostatniej, Soletanche Polska prowadzi aktualnie prace na trzecim etapie realizacji odcinka zachodniego – wykonuje ściany szczelinowe i poziomą przesłonę w technologii jet grouting na krańcowej stacji C01 Karolin.

 


Firma angażuje się w projekty obejmujące budowę i modernizację obiektów, które mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania polskich linii kolejowych. Aktualnie Soletanche Polska wykonuje posadowienie dla nowego Dworca PKP Warszawa Zachodnia. Uczestniczy także w pracach przy budowie kolejowego tunelu średnicowego o długości 7,5 kilometra, realizowanego na głębokości 17 metrów pod centrum Łodzi.


O projekcie KST Etap IV


Realizowana trasa tramwajowa Etap IV połączy dwie istniejące linie w północnej części Krakowa, w Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XV Mistrzejowice.


Krakowski Szybki Tramwaj ma przyczynić się do zmniejszenia ruchu samochodowego oraz poprawy jakości powietrza w śródmieściu Krakowa i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w mieście poprzez zapewnienie alternatywnych możliwości transportu.


Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: https://www.tramwajdomistrzejowic.pl/ 

 

 

Fundamentowanie w liczbach


• długość ścian szczelinowych: ok. 2,5 tys. m
• głębokość ścian szczelinowych: do 21 m
• szerokość ścian szczelinowych: od 60 cm do 1 m
• ilość kotew gruntowych: 12 szt. (zastosowane wyłącznie na stacji Polsadu)
• ilość baret (głębokość): 21 szt. (do 27 m)
• sumaryczna ilość m² ścian szczelinowych: ok. 43,0 tys. m²
• sumaryczna ilość m³ betonu ścian szczelinowych: ok. 35 tys. m³

 
Skala inwestycji


• długość linii tramwajowej: 4,5 km
• długość tunelu podziemnego: 1,23 km
• ilość torów: 2
• ilość przystanków: 10

 

 

Inwestor: Miasto Kraków

Generalny wykonawca: Gülermak sp. z o.o.

Prace fundamentowe: Soletanche Polska sp. z o.o.