Ponad 1200 miejsc parkingowych pod Koneserem

 

Case Study – Centrum Praskie Koneser

Paweł Świętochowski – Kierownik Działu Konstrukcji Żelbetowych

 

Ponad 1200 miejsc parkingowych wykonanych pod historycznymi zabudowaniami dawnej Fabryki Wódki – Fundamenty Centrum Praskiego Koneser

 

Tło projektu:

Zamawiający zgłosił się z potrzebą kompleksowej realizacji fundamentowania specjalistycznego w rejonie dawnej fabryki wódki Koneser. Obiekt zlokalizowany jest na 5 hektarowej działce w dzielnicy Warszawy, Praga Północ. Bardzo ważnym aspektem tego projektu było oddanie przestrzeni Konesera osobą pieszym i rowerzystom oraz wyeliminowanie ruchu samochodowego. Założeniem projektowym było aby ulice służył jako element rozrywki. Zamiast samochodów miały powstawać ogródki restauracyjne, miały odbywać się tutaj imprezy plenerowe oraz handel uliczny. Ważne jest, aby pomimo oddania przestrzeni ludziom mogli oni przyjechać i zaparkować w obrębie Konesera. Jednym z najważniejszych zadań dla wykonawcy fundamentowania było przygotowanie przestrzeni garażu podziemnego, który ma za zadanie pomieścić pond 1200 samochodów

 

Zakres prac:

 - Wykonanie obudowy nowo zaprojektowanego budynku w technologii ścian szczelinowych. Jeden wspólny garaż pod budynkami F, H, O i P.

 - Wykonanie 3 kondygnacyjnego parkingu podziemnego metodą podstropową

 - Wykonanie mikropali kotwiących pod płytą denną

 - Wzmocnienie zabytkowego budynku J metodą Jet - grouting i zabezpieczenie wykopów w jego środku

 - Zabezpieczenie wykopu pod budynkiem D poprzez wykonanie ścianki berlińskiej kotwionej

 

Wyzwania:

 - Niewielka przestrzeń placu była wolna od zabudowy istniejącymi zabytkami

 - Zabezpieczenie głównego budynku

 - Nieznaczne dozwolone maksymalne dopuszczalne przemieszczenia obudowy nowego budynku ze względu na bliskie sąsiedztwo zabytków

 - Zabezpieczenie stateczności i wykonanie dodatkowych wzmocnień fundamentów pod istniejącymi budynkami

 - Duży teren budowy / napięty  harmonogram prac

 - Konieczność pracy dwóch zestawów dedykowanych do realizacji ścian szczelinowych w tym samym czasie obok siebie.

 - Praca w ograniczonej skrajni / wewnątrz wrażliwych zabytkowych fasad

 

Dla istniejących budynków zaprojektowaliśmy palisadę wykonaną metodą Jet - grouting, która służyła jako zabezpieczenie wykopu z zewnątrz budynku jak i wewnątrz. Skrajnia w starych budynkach była mocno ograniczona zarówno ta wysokościowa jak i szerokościowa. Poruszanie się w budynku wymagało dużej precyzji. Elewacja została nienaruszona w  zabytkowych budynkach, jedynym ułatwieniem było to, że konserwator zabytków pozwolił zdjąć dach, ponieważ wymagał on odrestaurowania.

 

Wybór technologii

W kontekście zabezpieczenia głównego budynku wybraliśmy technologię ścian szczelinowych. Jej zastosowanie było konieczne po to aby zminimalizować przemieszczenia ścian. Jako dodatkowe zabezpieczenie wybraliśmy rozparcie się stropami rozpierającymi zamiast standardowymi rozporami stalowymi.

Jako zabezpieczenie zabytkowych fasad zastosowaliśmy podbicie fundamentów metodą Jet- grouting na zewnątrz budynku i w środku. Wnętrze dodatkowo wzmocniliśmy palisadą wykonaną z mikro pali. Przez ograniczoną skrajnie wewnątrz konstrukcji mieliśmy niewiele opcji na dobór technologii i sposobu jej wykonania. 

Do zabezpieczenia wykopu pod budynek D zaprojektowaliśmy ściankę berlińska, która w sąsiedztwie żurawia musiała być dodatkowo kotwiona.

.

 

Realizacja

Etapy realizacji prac

1. W pierwszym etapie zaczęliśmy prace pod budynkiem J. Tutaj naszym zadaniem było zabezpieczenie wykopu od zewnątrz i wewnątrz budynku jak również zabezpieczenie stateczności zabytkowej fasady poprzez wzmocnienie fundamentów budynku.

2. Następnie zajęliśmy się symultanicznie pracami przy budynkach F,H,O, i P czyli główną obudową wykopu. Zgodnie z sekwencją prac charakterystyczną dla technologii ścian szczelinowych wykonaliśmy murki prowadzące, ściany szczelinowe oraz oczep.

3. Następnie wróciliśmy z frontem robót na budynek J, aby wykonać wewnątrz mikropale, które były zabezpieczeniem wykopu pod konstrukcję w środku budynku.

4. W tym samym czasie były prowadzone prace związane z wykopem pod głównym budynkiem usytuowanym pomiędzy obiektami F,H,O i P w trakcie prac ziemnych były wykonywane pale pod słupy tymczasowe, stropy rozpierające. Po wykonaniu wykopu do poziomu płyty fundamentowej wykonaliśmy mikro pale kotwiące, które miały za zadanie zabezpieczenie płyty  przed wyporem do góry.

5. Na koniec została zrealizowana ścianka berlińska jako zabezpieczenie wykopu pod budynek D.

 

Niespodzianki

 

Prace przy fundamentowaniu głównego budynku udało nam się zrealizować w zakładanym terminie. W przypadku zabytkowych budynków przesunęło nam się rozpoczęcie prac ze względu na niespodziankę jaką napotkaliśmy w tzw. odkrywkach fundamentów. Nie zgadzało się to co było przedstawione w archiwalnej dokumentacji technicznej  z tym co zastaliśmy na miejscu. Fundamenty były większe i szersze niż zakładała dokumentacja. W przekazanych nam dokumentach wskazane było posadowienie wyłącznie na fundamentach ceglanych. Okazało się, że pod nim były jeszcze ogromne ławy kamienne. Ten fakt spowodował konieczność przeprojektowania wcześniejszych założeń. Po naniesieniu zmian sama realizacja prac w tym zakresie przebiegała zgodnie z założonym terminarzem.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

 

Ze względu na pracujące obok siebie trzy brygady wyzwaniem było zorganizowanie prac w taki sposób by były one bezpieczne. Soletanche kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo dlatego mimo wielu utrudnień był to jeden z priorytetów, który wymagał od osób nadzorujących budowę oraz planujących pracę wiele uwagi. Koordynacja działań wyznaczanie stref i szczegółowe planowanie składało się na sukces tej realizacji. Dzień po dniu mieliśmy rozplanowane gdzie będzie wykonywana dana sekcja, w jakim czasie, jak w danym momencie będą poruszały się samochody, maszyny, jak w tym czasie będzie wytyczony tzw. ciąg pieszy. Wygradzanie stref pracy maszyn, po to aby żaden człowiek nie znalazł się w strefie niebezpiecznej, w kontekście tak dużego placu i pracujących symultanicznie 3 brygad wymagało to dużej koncentracji. 

 

Kontrola stanu zabytkowych budynków

 

Dodatkowo oprócz identyfikacji ryzyk i kolizji między poszczególnymi pracami dużym wyzwaniem była zabytkowa infrastruktura. Przed przystąpieniem do prac dokonaliśmy szczegółowego przeglądu tych budynków pod kątem ich nośności oraz ewentualnych przemieszczeń. Dodatkowo należało dokładnie sprawdzić  czy nie ma jakiś luźnych elementów, które mogłyby w trakcie naszych prac spaść z góry. Kolejnym etapie była bieżąca kontrola stanu fasad w trakcie wykonywania podbicia fundamentowego.

 

Rewitalizacja zaczyna się od solidnych fundamentów

 

Uważam, że projekty podobne do Konesera, które oddają pierwszeństwo użytkowania przestrzeni dla ruchu pieszo – rowerowego oraz wkomponowują się i dbają o zabytki to przyszłość dużych miast. Przede wszystkim ze względu na aspekt ekologiczny. Mniejszy ruch samochodowy to zdrowsze powietrze, ale również większe bezpieczeństwo i swoboda dla użytkowników. Dodatkowo powiększamy tzw. tereny zielone w mieście, a tego oczekują mieszkańcy, nie tylko stolicy. Koneser już w trakcie zdobywania przez inwestora pozwoleń i planowania tej przestrzeni był otwarty na społeczność. Wiele się tu działo. Było kino plenerowe, wiele imprez o charakterze artystycznym ale i wspierającym tzw. trendy lifestylowe. Festiwale food tracków, imprezy o charakterze handlowym. Obecnie jest to miejsce nieco bardziej uładzone, eleganckie, ale nie straciło moim zdaniem na swoje społecznej funkcji. Mimo oddania tej przestrzeni na poczet wygody użytkowników inwestor nie zapomniał o zmotoryzowanych. 3 poziomowy parking , który pomieści ponad 1200  samochodówz pewnością zaspokoi potrzeby eventowe tego miejsca. Bardzo lubimy takie projekty. Nie tylko dlatego, że czujemy się w nich pewnie ze względu na wcześniejsze doświadczenie, ale również fakt, że bierzemy udział w działaniach, które mają na celu ocalenie od zapomnienia takich miejsc jak: Browary Warszawskie, stara fabryka Norblinów czy właśnie przestrzeń Centrum Praskiego Koneser, czyli dawną Warszawską Fabrykę Wódki Koneser.

 

 

FUNDAMENTY W LICZBACH

 

ŚCIANY SZCZELINOWE

 

455 metrów  - obwód ściany szczelinowej

5125 m3 betonu

17 metrów – średnia głębokość ściany szczelinowej

30 dni roboczych (zgodnie z harmonogramem prac)

Plac budowy 14 000 m2

 

 

MIKRO PALE 40/16mm

 

505 sztuk (1 sztuka na 8 metrów)

4040 długość mikropali

 

PALE CFA Ø600mm

 

119 sztuk (pale CFA  jak słupy tymczasowe 119 szt)

952 metrów łączna długość

Zbrojenie pali kształtownikami HEB 300

119 sztuk (jeden pal co 9 do 10 metrów)

Łączna długość 4040 mb

 

 

Projekt realizowali:

Urszula Tomczak – główny projektant

Przemysław Włodarczyk – projektant

Paweł Świętochowski – Kierownik Projektu nadzór nad całością prac

Tomasz Tomczak – nadzór budowy

Ireneusz Duda, Michał Kurzeja – nadzór technologia jet – grouting, mikropale

Tomasz Mindewicz, Leszek Woźniak - majstrowie