Potrzeby hydrotechniczne Trójmiasta

 

 

Po dużym zainteresowaniu tematem hydrotechniki jakie miało miejsce w Szczecinie kolejnym punktem na mapie hydrotechnicznego Road Show grupy Soletanche – Freyssinet stało się Trójmiasto. Analitycy przewidują że w 2030 roku liczba ładunków jakie będą trafiały do portów w Polsce może zwiększyć się nawet trzykrotnie. To wymaga szeregu inwestycji i modernizacji zarówno w zakresie hydrotechnicznym jak i całej infrastruktury około portowej. 

 

 

19 czerwca w gdańskim hotelu Atrium odbyło się seminarium poświęcone tej kwestii. Tematem przewodnim było zapoznanie potencjalnych zamawiających z rozwiązaniami technologicznymi realizowanymi przez firmy z grupy Soletanche – Freyssinet czyli: Soletanche Polska, Menard Polska, Freyssinet Polska. Była to też świetna okazja do wymiany wiedzy, potrzeb, kontaktów oraz doświadczeń. 

 

Oszczędności i optymalizacja

 

Na podstawie realizacji wykonanych przez Soletanche Bachy  na całym świecie Tomasz Tomczak, Kierownik Projektu w Soletanche Polska opowiedział o ciekawych rozwiązaniach projektowych dostosowanych do wymagań geologiczno - środowiskowych wykonywanych w kilku strategicznych pod względem wymiany handlowej i żeglugi morskiej lokalizacjach portowych. Na przykładzie portu w Kotonu (BENIN- Afryka) Tomczak wyjaśnił jakie korzyści otrzymał zamawiający decydując się na wykonane przez Soletanche optymalizacji w projekcie. Przedstawił również technologię ścian szczelinowych realizowanych na tym nabrzeżu.

 

Rozwiązania szyte na miarę Twoich potrzeb

 

Tomasz Tomczak wspomniał również o trudnych warunkach gruntowy w porcie w Seté (Francja – Europa), które zdeterminowały Soletanche do zastosowania innowacyjnego rozwiązania polegającego na połączeniu technologii ścian szczelinowych z palami rurowymi. Swoją część wystąpienia zakończył omówieniem studium przypadku suchego wykopu pod Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Projekt i wykonanie Soletanche Polska. Po dziś dzień jest to rekordowe betonowanie, które trwało nieprzerwalnie 7 dób. Jest to największa tego typu realizacja w Polsce i jedna z największych na świecie. 

 

Zalety i ograniczenia poszczególnych technologii

 

Na tym skupił się Krystian Binder, Dyrektor Oddziału Północ w Menard Polska.  Swoją prezentacją przybliżył uczestnikom spotkania nowoczesne rozwiązań w zakresie prac geotechnicznych. Dostępne rozwiązania omówił na przykładach zlokalizowanych na polskim wybrzeżu, jak na przykład umocnienie brzegu w rejonie Jastrzębiej Góry, ale także ciekawe przykłady realizacji ze świata np. prace geotechniczne w porcie w Dunkierce. Przybliżony został również problem zanieczyszczenia gruntu oraz konieczności jego remediacji w świetle obowiązujących przepisów.

 

Zastosowanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego w środowisku wodnym

 

było tematem wystąpienia Piotra Usarkiewicza, Kierownika Rozwoju w Freyssinet Polska. Na przykładach zastosowania technologii Terre Armee®  popartych referencjami  z realizacji jakie miały miejsce w wielu miejscach na świecie. Wspomniał również o produktach jakie oferuje Freyssinet i o ciekawych zastosowaniach tych samych technologii w różnych gałęziach przemysłu jak i samego budownictwa, nie tylko konstrukcji mostowych.

 

RAZEM DLA HYDROTECHNIKI – bo jako grupa możemy więcej